Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı, lojistik sektörüne yönelik nitelikli bilimsel araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak, sektörde çalışan insan kaynağının mesleki ve davranışsal gelişimine katkı sağlamak ve sektöre nitelikli insan kaynağı sağlayacak yükseköğretim faaliyetinde bulunmak amacıyla bir grup meslek erbabı ve akademisyen tarafından 18.07.2007 tarihinde Beykoz’da kuruldu.