Eğitimler – Ekonomiyi Anlamak

Ekonomi her zaman net bir resim sumamakla birlikte bütün dünyada işlerin seyrinin altında yatan “görünmeyen güçler”in ve çevre koşullarının anlaşılmsı için ipuçları sağlar. Ekonomik çevre koşullarının işletmeler ve yöneticileri tarafından anlaşılması çok önemlidir. Değişen ekonomik koşullarda işletmelerin ayakta kalabilmesi bu değişimlerin iyi anlaşılabilmesi ile mümkündür.

Makro Ekonomi
Makroekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi
Mikro Ekonomi
Yönetim Ekonomisi
Fırsat Maliyeti
Uluslararası Ekonomi
Ekonomi Politik ve Türkiye