Eğitimler – Etik Konular

İş dünyasında ve dolayısıyla eğitim programlarında kısmen yeni bir konu olan etik konusundaki eğitimlerin amacı katılımcıların işletme kararlarını oluştururken etik uygulamaları dikkate almalarını sağlamaktır. Firmaların karlarını maksimize etme dışında çeşitli sosyal zorunluluklar içerisinde olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu durum hukuk, etik ve hissedar çıkarları konusunda bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir.
Temel Hukuk Bilgileri
İş Etiği
Paydaş Analizi
Hissedar Değeri Analizi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İş Hukuku
İşgören – İşveren İlişkileri
Vergi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği