Eğitimler – Finans

Finans eğitimlerimiz işletmelerin finans ve muhasebe konularında yetkinliklerini geliştirmek amacını taşımaktadır. Bu yolla işletmeler mevcut durumlarını daha da geliştirecekler ve gelecekteki fırsatları değerlendirerek, risklerini minimize ederek yollarına daha güvenle devam edebileceklerdir.

Educatek bünyesinde oluşturduğumuz Finans Akademisi’nin eğitim kadrosu piyasadan profesyonel uzmanlar ve üniversitelerden öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Enstitü programları temelde Finans, Temel Muhasebe, Finans Yönetimi ve Risk Yönetimi konularından oluşmaktadır.

Bunun yanında şirketlerin üst düzey yöneticileri ne yönelik olarak Stratejik Finans başlığı altında güncel ekonomik gelişmeler değerlendirilmekte ve gelecek projeksiyonları konusunda çalışılmaktadır. 

Eğitim konuları aşağıda yer almaktadır:

Temel Finans
Finansal Analiz
Bütçe Sistemleri
Bütçe Performans Analizi
Uluslararası Finansal Raporlama
Tekdüzen Hesap Planı
Denetim
Temel Muhasebe
Dönem Sonu İşlemleri
Mali Tabloların Analizi
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Yönetimi
Yönetim Muhasebesi