Eğitimler – Muhasebe ve Denetim

Muhasebe iş hayatının lisanıdır ve bu lisan vasıtasıyla firmalar çalışanlarıyla, yatırımcılarıyla, kredi verenlerle, müşterilerle, tedarikçilerle ve toplumla ilişki kurarlar. Muhasebenin kontrol, değerlendirme ve operasyonları planlamada bir araç olması nedeniyle yöneticiler tarafından iyi bilinmesi gerekir. Firmanın neye sahip olduğu, borçları, operasyonlarının isabeti, gerekli nakti nasıl sağlayacağı ancak muhasebe yoluyla bilinir. 

Temel Muhasebe
Tekdüzen Hesap Planı
Dönem Sonu İşlemleri
Mali Tabloların Analizi
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Yönetimi
Yönetim Muhasebesi
Denetim