Eğitimler – Pazarlama

Bir işletmenin müşterisi yoksa varolması için de bir neden bulunmamaktadır. Pazarlama özel bir sanat ve bilim karmasıdır. Pazarlama eğitimleri müşteri ihtiyaçları, tercihi, satışların arttırılması için yapılması gerekenler gibi birçok alanı kapsamaktadır.

Pazarlama Yönetimi
Stratejik Pazarlama
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama İletişimi
Tüketici Davranışı
Bütünleşik Pazarlama
Satış Yönetimi ve Teknikleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Parekendecilik
Reklam ve Tanıtım
Halkla İlişkiler
Marka Yönetimi
Dağıtım Kanalları
Fiyatlandırma
Pazarlama Ekonomisi