Eğitimler – Strateji ve Değişim

Strateji ve değişim yönetimi eğitimleri bütün işletme bilgi ve becerilerinin işte kullanılmasını sağlamak bakımından önemlidir. Strateji eğitimleri kişinin işe bakışında farklı alternatifleri göz önüne almasını sağlar. Stratejik düşünme sektör, rakipler ve iş çevresi ile ilgili kısa ve uzun dönemli yetkin analizlerin yapılabilmesine yardımcı olur. 

Stratejik Yönetim
Stratejik Planlama
Değişim Yönetimi
İşletme Politikası
Yönetim Kurulları Performansı
Kurumsal Yönetişim
Değer Zinciri
Entegrasyon ve Büyüme Styratejileri
Rekabet Stratejileri
Kriz Yönetimi
Stratejik Liderlik
Portföy Stratejileri
Üretim Stratejisi
Küreselleşme