Eğitimler – Uluslararası Yönetim

Uluslararası Yönetim eğitimlerinin amacı iş yapılan çevrenin kültürü, değerleri, gelenekleri ve inançlarının önemini üzerine dikkat çekmektir. İş yaptığınız bir yabancıyı anlamak genelde zordur ve çokuluslu firmalar rekabet güçlerini sınırların ötesine taşıyabilmekten ve hatalardan kaçınabilmekten güç alarak sağlar. Bu konuda uluslararası ticaret kurallarının ve iş yapılan ülkedeki hukuki çevrenin de bilinmesi önem taşımaktadır.

Uluslararası İş Çevresi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Pazarlama
Kambiyo
Basel II’nin İşletme Yönetimi Üzerinde Etkileri