Eğitimler – Üretim ve Kalite Yönetimi

İşletme yönetiminde arzulanan sonuçlara varabilmek için planlama, organize etme, yürütme ve kontrol süreçlerinin iyi tanımlanması ve bilinmesi gerekir. Bütün bu süreçlerin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için işgücünün bu konularda geliştirilmesi şarttır. Bu analdaki eğitimler işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmelerini, müşterilere ve tedarikçilere yönlenmeyi ve bu uygulamaların etkin süreçler olarak tasarlanmasını sağlar.

Toplam Kalite Yönetimi
Kalite Bilinci
Altı Sigma
Balanced Scorecard
Benchmarking (Kıyaslama)
Kalite Yönetim Sistemleri
Kalite Maliyetleri
Hizmette Kalite
Tedarik Zinciri Yönetimi
Proje Yönetimi
Lojistik Yönetimi
İstatistiksel Süreç Kontrolü
Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Yönetimi