Eğitimler – Yönetim Becerileri

Günümüzün yoğunlaşan ve küreselleşen rekabet ortamında, sürdürülebilir bir iş performanına sahip olmak için yönetim becerilerinin sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. İşletmelerin başarısı ve hayatta kalması, sahip olduğu insan kaynaklarının performansına bağlıdır. Bu nedenle kurumlar bu anlamda çalışanlarını geliştirmek durumundadır. Günümüz işgücü beden gücü olarak değil entellektüel sermaye olarak değerlendirilmektedir. Yönetim becerileri eğitimleri bu sermayenin niteliğinde sıçramalar yaratacak uygulamaları kapsamaktadır.

Yönetim Bilimine Giriş
Temel Yönetim Becerileri
Yönetim ve Organizasyon
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
Personel Güçlendirme
Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma
İnovasyon Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğiticilerin Eğitimi
İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme
İş Analizi
Personel Eğitimi ve Geliştirme
İş Değerlemesi
Performans Yönetimi
Kariyer Yönetimi
Ücret ve Ödül Yönetimi