Eğitimler – Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilginin büyük bir güç olduğu kabul görmektedir. Bilgisayarlar daha da güçlenerek ve ağ yapılarıyla rekabet avantajı sağlamak için faydalı bilgileri toplamayı ve entegre etmeyi sağlamaktadır. Müşteri seçimleri konusunda bilgi sahibi olan firmalar rakipleri karşısında avantaj sahibi olur. Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimleri katılımcılara bilgi teknolojisinin işletme yönetiminde nasıl daha etkili olarak kullanılabileceği konusunda fikir verir ve yetkinlik kazandırır. 

Bilgi Teknolojileri
Bilişim Sistemleri
İşletmelerde Bilgisayar Simülasyonları
Veritabanı Yönetim Sistemi
Elektronik Ticaret Uygulamaları