Beykoz Lojistik MYO

TURLEV, vakıf amaçları doğrultusunda, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasına karar vererek 1 Kasım 2007’de Yükseköğretim Kurulu’na başvurdu. Başvuru 23 Mart 2008 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun görüldü.

Vakfın bir meslek yüksekokulu açma çabası sosyal ve ekonomik çeşitli önkabüllere dayanıyordu. Bu önkabüller gelişen ekonomilerin ve sektörlerin daha fazla katma değer yaratan yüksek bilgi ve teknolojiye dayalı nitelikli mal ve hizmet üretimine gereksinimi bulunması, bunlar için gerekli nitelikli işgücünün zamanında karşılanmasının ekonomik gelişmeyi ve verimliliği arttıracak olması ve lojistik sektöründe nitelikli işgücü talebi yüksek olmasıdır.

Lojistik Sektörü
– Uluslararası ve dahili taşımacılık
– İhracat-ithalat işlemleri ve gümrükleme,
– Operasyon ve sevk yönetimi,
– Maliyet planlaması, sigortalama,
– Depolama, ambalajlama,
– Vergi mevzuat ve işlemleri,
– Pazarlama,müşteri ilişkileri yönetimi,
– Banka işlemleri,
– Bilişim teknolojileri kullanımı,
– Koordinasyon ve iletişim gibi çok geniş alanlarda faaliyet göstermektedir.

Türkiye Avrasya’da kavşak noktasında bulunmakta ve bu nedenle kıtalararası bir lojistik üs olma potansiyeline sahip bulunmaktadır. Sektörün büyüklüğü yıllık  7-8 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır ve halihazırda Türk lojistik sektöründe 500.000 kişi çalışmaktadır. Türkiye’de sektörün halen gelişme evresinde olduğunu ve halen gelişme potansiyeline sahip olduğunu söylemek mümkündür. Dünyada GSMH ile lojistik sektörünün büyüklüğü arasında bir ilişki kurulmaktadır. Lojistikmaliyetler GSMH’nın Kuzey Amerika’da %10’unu, Avrupa Birliği’nde %11’ini teşkil etmektedir. Türkiye’de GSMH’nın 500 milyar doların üstünde olduğu düşünülürse sektörün asgari 40-50 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenebilir. Bu büyüklük sektörde halen çalışan sayısının birkaç katına çıkabileceği anlamı da taşımaktadır.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu için Beykoz’un seçilmesinin nedeni Beykoz’un cam, kundura sanayi ve tekel ürünleri üretimi konusunda tarihi bir geçmişe sahip bulunması, turizm potansiyeli ve  kolay ulaşımı yanında Beykoz ilçesinde bir yükseköğretim kurumuna olan ihtiyaçtır. Ayrıca Beykoz Kavacık bölgesi Lojistik sektörünün lider firmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Beykoz organize sanayi bölgelerine yakın olması itibariyle öğrencilerine endüstriye dayalı öğrenme imkanları sunmaktadır. Beykoz halkı, bölgedeki yerel yönetim, kamu ve özel kuruluşlar projeye önemli destekler sağlamıştır.