Sayısal Analiz ve Karar Verme

Sayısal analiz, finans, muhasebe, pazarlama ve operasyon konularında gerekli temel araçları vermesi bakımından önemli olup eğitimlerin genel amacı sayısal analiz teorileri kullanarak işletme problemlerine çözüm bulmaktır. Karar teorisi ise karmaşık problemlerin yönetilebilir parçalara nasıl ayrılabileceğini gösterir. Zor koşulların üzerine gidebilmek için gerekli bir çerçeve oluşturulamadığında bu tip durumlar yönetilmez olur. Sayısal Analiz ve Karar Verme eğitimlerinin amacı karar vermek için gerekli olan bu çerçeveyi kurgulamaktır. 

Veri Analizi (İstatistik)
Karar Analizi
Veri Madenciliği
Nakit Akışı Analizi
Olasılık Teorisi
Regresyon Analizi ve Tahmin