Araştırmalar

Sosyo-ekonomik kalkınmada araştırma-geliştirme faliyetleri büyük rol oynamaktadır. Vakfımız uygulamalı Arge çalışmalarını ve danışmanlık hizmetleri yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaç olarak belirlemiştir. Bu faaliyetler aynı zamanda toplumla etkileşim içerisinde bulunmayı ve sahip olunan bilgi birikimini toplumla paylaşacak platformlarmayı mümkün kılar. Ülke sanayinin ve sektörlerin işgücü ihtiyacını tespit etmeye yönelik ciddi araştırmalar yapılmamaktadır. Mesleki eğitim programlarının planlanmasında işgücü ihtiyacı konusunda araştırmalar yapmalı ve açılacak bölümlere ve program içeriklerine buna göre karar verilmelidir.

Bu amaçla vakfımız tarafından çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Halihazırda yürüttüğümüz araştırmalar aşağıda yer almaktadır:

– Lojistik Sektöründe İşgören Becerileri İhtiyacı Araştırması
– Beykoz ve Çevre İlçelerde Ortaöğrenim Öğrencilerinin Yükseköğretimle İlgili Beklentileri Araştırması

Araştırma-geliştirme faaliyetleri kurucusu olduğumuz Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun da misyonu içerisinde bulunmaktadır. Bilim ve teknolojinin çağımızdaki bulgularını kullanmak ve geliştirmek, bu yolla ülkemizdeki bilim ve teknoloji üretimine katkı sağlamak temel amaçlarımız arasındadır. Bu çerçevede sürdürülecek faliyetlerle, üretimde bilim ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması yanında ve sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeye de ayrıca katkı sağlanacaktır.

MYO’nun süreç içerisinde daha detaylı bir şekilde planlayıp gerçekleştireceği araştırma geliştirme faliyetleri arasında Destekleme Programları, Bilimsel Değişim Programları, Uzman Davet Programları, Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programları, Bilimsel Yarışma Programları, Bilimsel Toplantılar ve Burs Programları yer almaktadır.

Bu tür çalışmalara her türlü desteği ve teşviki sağlayarak, ulusal ve uluslararası araştırma ve gelişmeleri izlemek, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, ortak projeler üretmek, uluslararası araştırma standartlarını ülkemize kazandırmak amacıyla Beykoz Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü oluşturulacaktır.