Yayınlar

Vakfımız tarafından yürütülen araştırmaların sonuçları buradan yayınlanacaktır. 

Halihazırda vakfımız tarafından yürütülen araştırmalar aşağıda yer almaktadır:

– Lojistik Sektöründe İşgören Becerileri İhtiyacı Araştırması
– Beykoz ve Çevre İlçelerde Ortaöğrenim Öğrencilerinin Yükseköğretimle İlgili Beklentileri Araştırması