Eğitimler

Programlarımızın kanıtlanmış başarısı ve uzmanlığımız ile kurumunuzun sürdürülebilir sonuçlar elde ederek hedeflerine varmabilmesine yardım ediyoruz. Kurum ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonrasında hazırlanan eğitim programları uzman öğretim elemanları tarafından verilirmektedir. Sunduğumuz çözümler kurumsal öğrenmenin sürekliliğine katkı sağlamaktadır.

Kurumsal Eğitimler genel olarak aşağıdaki konuları kapsamakta olup, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özel olarak programlanmaktadır.

Eğitimler İşletmelere Özel, Genel Katılıma Açık ve Bireye Özel olmak üzere üç ayrı şekilde düzenlenmektedir. Genek Katılıma Açık Eğitimler güncel olarak web sitemizde ve farklı mecralarda ilan edilmektedir. Eğitimler hem kurumların üst yönetimi için yönetim geliştirme programları hem de kurumların işgücü yetkinliğini geliştirmeye yönelik programlar olarak yürütülmektedir.

Kurumların öğrenen organizasyonlar olarak işlevlerini sürdürebilmesi ve öğrenme deneyimlerini diğer çalışanlara aktarabilmeleri amacıyla kurumlara özel akademi oluşturulmakta ve bu çalışmalar ayrıca e-öğrenme portallarıyla desteklenmektedir.