Eğitimler – Kişisel Gelişim

Yöneticiler yönetim işlevini yerine getirirken teorik ve stratejik yaklaşımlar yanında çeşitli kişisel niteliklere de sahip olmak zorundadır. Yönetim işi sonuçta bir insan ilişkileri işidir ve bu durum insan ilişkilerinde iyi ve başarılı olmayı gerektirir. Bunun yanında çeşitli kişisel yeteneklerin geliştirilmesi kişiyi kendini yönetmede daha yetkin kılacaktır.

Kişilerarası İletişim
Problem Çözme ve Karar Verme
Stres Yönetimi
Kişisel Kalite
Beden Dili
Topluluk Önünde Konuşma
Duygusal Zeka
Müzakere Teknikleri
Etkili Sunum
Etkili ve Yaratıcı Yazma
Çatışma Yönetimi
Toplantı Yönetimi
Zaman Yönetimi
Takım Çalışması
Kişisel Organizasyon
Bilgi Yönetimi
İş Yaşamı – Özel Yaşam Dengesi