Kategori arşivi: Eğitimler

Eğitimler – Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilginin büyük bir güç olduğu kabul görmektedir. Bilgisayarlar daha da güçlenerek ve ağ yapılarıyla rekabet avantajı sağlamak için faydalı bilgileri toplamayı ve entegre etmeyi sağlamaktadır. Müşteri seçimleri konusunda bilgi sahibi olan firmalar rakipleri karşısında avantaj sahibi olur. Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimleri katılımcılara bilgi teknolojisinin işletme yönetiminde nasıl daha etkili olarak kullanılabileceği konusunda fikir verir ve yetkinlik kazandırır. 

Bilgi Teknolojileri
Bilişim Sistemleri
İşletmelerde Bilgisayar Simülasyonları
Veritabanı Yönetim Sistemi
Elektronik Ticaret Uygulamaları

Eğitimler – Uluslararası Yönetim

Uluslararası Yönetim eğitimlerinin amacı iş yapılan çevrenin kültürü, değerleri, gelenekleri ve inançlarının önemini üzerine dikkat çekmektir. İş yaptığınız bir yabancıyı anlamak genelde zordur ve çokuluslu firmalar rekabet güçlerini sınırların ötesine taşıyabilmekten ve hatalardan kaçınabilmekten güç alarak sağlar. Bu konuda uluslararası ticaret kurallarının ve iş yapılan ülkedeki hukuki çevrenin de bilinmesi önem taşımaktadır.

Uluslararası İş Çevresi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Pazarlama
Kambiyo
Basel II’nin İşletme Yönetimi Üzerinde Etkileri

Eğitimler – Kişisel Gelişim

Yöneticiler yönetim işlevini yerine getirirken teorik ve stratejik yaklaşımlar yanında çeşitli kişisel niteliklere de sahip olmak zorundadır. Yönetim işi sonuçta bir insan ilişkileri işidir ve bu durum insan ilişkilerinde iyi ve başarılı olmayı gerektirir. Bunun yanında çeşitli kişisel yeteneklerin geliştirilmesi kişiyi kendini yönetmede daha yetkin kılacaktır.

Kişilerarası İletişim
Problem Çözme ve Karar Verme
Stres Yönetimi
Kişisel Kalite
Beden Dili
Topluluk Önünde Konuşma
Duygusal Zeka
Müzakere Teknikleri
Etkili Sunum
Etkili ve Yaratıcı Yazma
Çatışma Yönetimi
Toplantı Yönetimi
Zaman Yönetimi
Takım Çalışması
Kişisel Organizasyon
Bilgi Yönetimi
İş Yaşamı – Özel Yaşam Dengesi