Eğitimler – Örgütsel Gelişme

Örgütsel davranış ve örgüt geliştirme eğitimlerinin amacı çalışma ortamında insan ilişkilerini yürütmek için gerekli yeteneklerin kazandırılmasıdır. Örgütsel sorunların çözümü için ilk adım zorlukların kaynağı hakkında fikir sahibi olmaktır. Örgüt geliştirme eğitimleri hem sorunların kaynağını teşhis etme yetisi kazandırmakta hem de bu sorunların çözümünde kullanılabilecek enstrümanları tanıtmaktadır.
Örgütsel Davranış
Örgüt Yönetimi
Örgütsel Tasarım
Öğrenen Organizasyon
Duyarlılık Eğitimi
Liderlik
Motivasyon
Takım
Koçluk
Örgüt Kültürü